Irish Language Courses

Gaeltacht B.Ed. and PME Primary Student Teachers

Details   Apply  

Gaeltacht B.Ed. and PME Secondary Student Teachers

Details   Apply  

Gaeltacht SCG/OCG Preparation Course

Details   Apply  

Gaeltacht EPV Course for Primary Teachers

Details   Apply  

Gaeltacht Adult Course Beginner Level

Details   Apply  

Gaeltacht Adult Course Intermediate Level

Details   Apply  

Online Adult Course Beginner Level

Details   Apply  

Online Adult Course Intermediate Level

Details   Apply  

Gaeltacht Leaving Cert Course for Mature Students

Details   Apply  

Online Leaving Cert Grinds for Mature Students

Details   Apply  

Online TEG Oral B1 Exam preparation for Prospective Applicant Teachers

Details   Apply  

Online SCG/OCG Grinds

Details   Apply  

Hibernia Interview Preparation Course

Details   Contact us   

Gaeltacht B.Ed. and PME Primary Student Teachers

Dates for 2022/2023:

 • 19/08/2022 – 02/09/2022
 • 07/01/2023 – 21/01/2023
 • 01/04/2023 – 15/04/2023
 • 21/04/2023 – 05/05/2023
 • 13/05/2023 – 27/05/2023
 • 18/08/2023 – 01/09/2023

Pease note dates can be changed to suit groups and extra courses will be organised subject to demand.   
Tá na cúrsaí go léir ar siúl i gcoláiste Chroí Mhuire, an mheáncoil áitiúil i mbaile an Spidéil.
All courses run by Coláiste Naomh Éanna are held in  Coláiste Chroí Mhuire, the local secondary school in Spiddal village.

Classes

Morning:

 • Formal classes with emphasis on spoken Irish, grammar, culture and preparation for oral exam.

Afternoon events:

 • Díospóireacht (1st year students). Topics will be on current affairs e.g. Oideachas, bunscoileanna, An Mhúinteoireacht, An Ghaeltacht, Daltai le Riachtanais Speisialta,  Tábhacht an Spóirt sna scoileanna, tábhacht na timpeallachta.

  The aim of this task is to enhance vocabulary, phrases, sentence structure and the abilityto discuss  topics of interest relating to student teachers course.
  • Creating of portfolio of teaching resources e.g. dánta, rannta, amhráin, scéalta, tomhaiseanna, tréanna, rabhlóga agus seanfhocail. The aim of this task for the student teachers to faniliarise themselves with teaching and learning resources for the primary school classroom while enhancing the student’s own competency in the Irish language.
  • Creating a teaching aid e.g. a poem, a story, a song  for any class in  primary school and a lesson plan outlining  how to teach the poem, song or story. Lesson plan must be written according to the guidelines in Curaclam Teanga na Bunscoile.
  • Cluichí Boird agus Cluichí Clóis. 2nd / 3rd year students).
   Students will play and watch a wide range of Cluicí Boird and Cluichí Clóis and will write  a review of one Cluiche Boird and one Cluiche Clóis.
 • Creating a teaching aid using technology e.g. digital story (2nd / 3rd year students)
 • Spóirt
 • Sean nós dancing and singing workshop
 • Céilí dancing workshop
 • Art workshop.

Evening:

 • Quiz
 • Céilí
 • Sing song
 • Drama

Back to course list

Gaeltacht B.Ed. and PME Secondary Student Teachers

Dates for 2022/2023:

 • 19/08/2022 – 02/09/2022
 • 07/01/2023 – 21/01/2023
 • 01/04/2023 – 15/04/2023
 • 21/04/2023 – 05/05/2023
 • 13/05/2023 – 27/05/2023
 • 18/08/2023 – 01/09/2023

Pease note dates can be changed to suit groups and extra courses will be organised subject to demand.   
Tá na cúrsaí go léir ar siúl i gcoláiste Chroí Mhuire, an mheáncoil áitiúil i mbaile an Spidéil.
All courses run by Coláiste Naomh Éanna are held in  Coláiste Chroí Mhuire, the local secondary school in Spiddal village.

Classes

Morning:

 • Formal classes with emphasis on spoken Irish, grammar, culture and preparation for oral exam.

Afternoon events:

 • Díospóireacht Topics will be on current affairs e.g. Oideachas, Oideachas Dara leibhéal, An Mhúinteoireacht, An Ghaeltacht, Daltai le Riachtanais Speisialta,  Tábhacht an Spóirt sna scoileanna, tábhacht na timpeallachta, An Ghaeilge, An Teastas Sóisearach, Amn Ard-Teastas.

  The aim of this task is to enhance vocabulary, phrases, sentence structure and the ability to discuss  topics of interest relating to student teachers course.
 • Cluichí Boird agus Cluichí Clóis.
 • Cluichí taobh istigh de dhoras.
  Creating a teaching aid using technology e.g. digital story (2nd / 3rd year students)
 • Spóirt
 • Sean nós dancing and singing workshop
 • Céilí dancing workshop

Evening:

 • Quiz
 • Céilí
 • Sing song
 • Drama

Back to course list

Gaeltacht SCG/OCG Preparation Course

Gaeltacht Course for the SCG / OCG exam

Dátaí an Chúrsa:

 • 04/07/2022 – 09/07/2022
 • 11/07/2022 – 16/07/2022
 • 18/07/2022 – 23/07/2022
 • 08/08/2022 – 13/08/2022
 • 22/08/2022 – 27/08/2022
 • 31/10/2022 – 04/11/2022
 • 13/02/2023 – 17/02/2023
 • 02/03/2023 – 07/04/2023

Course Content:

 • Oral: 
  • Practice for oral exam (SCG and OCG)
  • Pictures: ( OCG)
 • Translation:
  •  18 topics for both SCG and OCG
  • School conversations (OCG)
 • Grammar:
  • All parts of grammar for both SCG and OCG will be covered.
 • Comprehension:
  • Past papers SCG and OCG will be covered.
 • Litir/Letter (OCG)
  • Samples for each four different types of letters on syllabus will be given.
 • Aiste/Essay SCG:
  • Sample essays will be given
 • Múineadh na Gaeilge Written Question (SCG)
  • Sample answers given for this part.
 • Prós agus Filíocht (SCG)
  • Sample answers given

Teachers taking part in the Gaeltacht Course will have access to a dropbox with the following learning material:

 • Sample questions and answers plus recording for the oral exam. (SCG and OCG)
 • Sample questions and answer plus recording for pictures (OCG)
 • Aistriúchán / Translation (SCG) Answers to all past papers .
 • Aistriúchán (Comhráite scoile agus Abairtí Aonair) (OCG) Answers to all past papers.
 • Gramadach: Answers to all past papers SCG and OCG. (Everything explained in English).
 • Léamhthuiscint/Comprehension SCG and OCG (Answers to all past papers with everything explained in English).
 • Aiste/Essay: Sample essays (SCG)
 • Litir/Letter : Samples of all past paper letters. (OCG) (Samples for all classes)
 • Tionscadal/ Project (SCG) : Samples  projects plus advice and correction of project.
 • Teachers participating in the course may call, text or email any time with questions.

Course for Teachers who have already completed the SCG/OCG exam:

 • Breis Foghlama/Extra
 • Gaeilge Scoile
 • Comhráite leis na páistí
 • Comhráite leis an bpríomhoide
 • An Ghaeilge Neamhfhoirmiúl.
 • Foghlaim na dara teanga ag páistí bunscoile.
 • Forbairt Teanga sa Seomra Ranga
 • Timpeallacht Foghlama Teanga
 • Téamaí Churaclam Teanga na bunscoile
 • Traschur Scileanna

Fillteán  Foghlama a chur le cheile (Teaching Folder)
Teachers will put together a Teaching folder with:

 • Rainn
 • Dánta
 • Scéalta
 • Mhráin
 • Drámaí
 • Cluichí
 • Seó sleamhnáin/Photostories
 • F,C,Á,T. (CL.I.L.)
 • Cuirfear béim ar conas Ealaín, Ceol, Corpoideachais  mhúineadh trí Ghaeilge.
 • An Cur Chuige Cothramaithe i múineadh na Léitheoireachta
 • Múineadh na Léitheoireachta
 • ÚMúneadh na Scríbhneoireachta
 • Pleanáil Scoile

Back to course list

Gaeltacht EPV Course for Primary Teachers

/ Cúrsai do Mhúinteoiri Bunscoile sa Ghaeltacht (EPV Days)

Course Dates

 • 04/07/2022 – 08/07/2022
 • 11/07/2022 – 15/07/2022

Teideal an Chúrsa: Gaeilge an Mhúinteora- Inniúlacht, líofacht agus misneach
Costas: €250

(Níl lóistín ná turas san áireamh)
(Accommodation and tour not included)

Course Content:

 • Comhrá structúrtha .
 • Comhrá neamhfhoirmiúil .
 • Suíomhanna Rólphlé sa scoil leis na páistí.
 • Suíomhanna Rólphlé as scoil leis na bpríomhoide.
 • Pleanáil Scoile.
 • Tábhacht na Folláine don Mhúinteoiragus do na páistí.
 • Timpeallacht Foghlama Teanga as Bhunscoil
 • Múineadh na Gramadaí sa  Bhunscoil.
 • F.C.Á.T. i múineadh na Gaeilge
 • Inniúchadh ar acmhainní COGG
 • Inniúchadh ar an acmhainn ‘Séideán Sí’.
 • Inniúchadh ar an Acmhainn ‘Bain Súp ás’
 • Inniúchadh ar an acmhainn ‘Snas ar Scéal‘
 • Turas
 • Spraoi agus Spóirt:
 • Cluichí teanga
 • Cluichí Clóis
 • Damhsa ar an sean-nós;
 • Amhránaíocht ar an sean-nós.
 • Tráth na gCeisteanna
 • Críochnaigh na seanfhocalk.
 • Freagair na Tomhaiseanna

Back to course list

Gaeltacht Adult Course Beginner Level

Starting September 2022

Dates for 2022/2023:

 • 04/07/2022 – 09/07/2022
 • 11/07/2022 – 16/07/2022
 • 18/07/2022 – 23/07/2022
 • 08/08/2022 – 13/08/2022
 • 19/08/2022 – 02/09/2022
 • 22/08/2022 – 27/08/2022
 • 31/10/2022 – 04/11/2022
 • 07/01/2023 – 21/01/2023
 • 13/02/2023 – 17/02/2023
 • 24/03/2023 – 07/04/2023
 • 01/04/2023 – 15/04/2023
 • 21/04/2023 – 05/05/2023
 • 13/05/2023 – 27/05/2023
 • 18/05/2023 – 01/09/2023

Price for course: €250 - €250 per week.
This fee covers classes only. Accommodation and tour extra.

Course Content:

 • Oral
 • Translation
 • Basic Grammar
 • Comprehension

In addition to the classes:
Class material will be sent the day before arriving to the Gaeltacht..
Participants in the coursewill have access to a droppbox with the following learning material:

 • Sample questions and answers plus recording for the oral .
 • Aistriúchán
 • Gramadach/ Grammar: All parts of the grammar will be covered. (Everything explained in English).
 • Léamhthuiscint/Comprehension :
 • Participants in the course may call, text or email any time with questions.
 • Coláiste Naomh Éanna have based their course content for Beginner’s Leve; on A1 and A2 TEG Syllabus.

Back to course list

Gaeltacht Adult Course Intermediate Level

(Based on Syllabus for TEG B1 and TEG B2)

Dates for 2022/2023:

 • 04/07/2022 – 09/07/2022
 • 11/07/2022 – 16/07/2022
 • 18/07/2022 – 23/07/2022
 • 08/08/2022 – 13/08/2022
 • 19/08/2022 – 02/09/2022
 • 22/08/2022 – 27/08/2022
 • 31/10/2022 – 04/11/2022
 • 07/01/2023 – 21/01/2023
 • 13/02/2023 – 17/02/2023
 • 24/03/2023 – 07/04/2023
 • 01/04/2023 – 15/04/2023
 • 21/04/2023 – 05/05/2023
 • 13/05/2023 – 27/05/2023
 • 18/05/2023 – 01/09/2023

Price for course: €250 - €250 per week.This fee covers classes only. Accommodation and tour extra.

Course Content:

 • Oral: 
  • Practice for oral exam
 • Translation:
 • Grammar:
  • All parts of grammar will be covered.
 • Comprehension:
 • Aiste/Essay:
  • Sample essays will be given

In addition to the classes: Class material will be sent the day before the course.
Participants in the course will have access to a drop box with the following learning material:

 • Sample questions and answers plus recording for the oral exam.
 • Aistriúchán
 • Gramadach/ Grammar: All parts of the grammar will be covered. (Everything explained in English).
 • Léamhthuiscint/Comprehension :
 • Aiste/Essay: Sample essays (Explained in English).
 • Participants in the course may call, text or email any time with questions.
 • Coláiste Naomh Éanna have based their course content for Beginner’s Leve; on A1 and A2 TEG Syllabus.

Back to course list

Online Adult Course Beginner Level

Starting September 2022

Dates for 2022/2023:

 • September: 20, 27
 • October: 4, 11, 18
 • November: 1, 8, 15, 22, 29
 • January: 10, 17, 24, 31
 • February: 7, 21, 28
 • March: 7, 14, 21

Time: 6.30 p.m. – 8.30 p.m.

Price for course: €250 (10 classes, September - November)
€250 (10 classes January – March)
Total fee must be paid online in advance.

Course Content:

 • Oral
 • Translation
 • Basic Grammar
 • Comprehension

In addition to the online classes:
Class material will be sent the day before the class.
Participants in the online lessons will have access to a droppbox with the following learning material:

 • Sample questions and answers plus recording for the oral .
 • Aistriúchán
 • Gramadach/ Grammar: All parts of the grammar will be covered. (Everything explained in English).
 • Léamhthuiscint/Comprehension :
 • Participants in the course may call, text or email any time with questions.

Back to course list

Online Adult Course Intermediate Level

(Based on Syllabus for TEG B1 and TEG B2)

Dates for 2022/2023:

 • September: 20, 27
 • October: 4, 11, 18
 • November: 1, 8, 15, 22, 29
 • January: 10, 17, 24, 31
 • February: 7, 21, 28
 • March: 7, 14, 21

Dates 2022/ 2023

Time: 6.30 p.m. – 8.30 p.m.

Price for course: €250 (10 classes September - November)
€250 (10 classes January 2023  - March 2023)
Total fee must be paid online in advance.

Course Content:

 • Oral: 
  • Practice for oral exam
 • Translation:
 • Grammar:
  • All parts of grammar will be covered.
 • Comprehension:
 • Aiste/Essay:
  • Sample essays will be given

In addition to the online classes:
Class material will be sent the day before the class.
Participants in the online lessons will have access to a droppbox with the following learning material:

 • Sample questions and answers plus recording for the oral exam.
 • Aistriúchán
 • Gramadach/ Grammar: All parts of the grammar will be covered. (Everything explained in English).
 • Léamhthuiscint/Comprehension :
 • Aiste/Essay: Sample essays (Explained in English).
 • Participants in the course may call, text or email any time with questions.

Back to course list

Gaeltacht Leaving Cert Course for Mature Students

Gaeltacht Leaving Cert Mature Student Course

(Must be over 18)

Dates for 2022/2023:

 • 04/07/2022 – 09/07/2022
 • 11/07/2022 – 16/07/2022
 • 18/07/2022 – 23/07/2022
 • 08/08/2022 – 13/08/2022
 • 19/08/2022 – 02/09/2022
 • 22/08/2022 – 27/08/2022
 • 31/10/2022 – 04/11/2022
 • 07/01/2023 – 21/01/2023
 • 13/02/2023 – 17/02/2023
 • 24/03/2023 – 07/04/2023
 • 01/04/2023 – 15/04/2023
 • 21/04/2023 – 05/05/2023
 • 13/05/2023 – 27/05/2023
 • 18/05/2023 – 01/09/2023

Price for course: €250 - €250 per week.This fee covers classes only. Accommodation and tour extra.
Will cover the Leaving Cert 2023 Syllabus.
Covering Oral, aural, grammar, comprehension. Notes given for prose and poetry. Sample Essays given.

Course Content:

 • Sample questions and answers for oral exam including pictures.
 • Plenty of practice in reading and answering comprehensions from past leaving cert papers.
 • Study of grammar with emphasis on recognizing the grammar parts that come up in the comprehension e.g. Briathar Saor; Aidiacht Bhriathra; Ainm Briathra; Tuiseal Ginideach Uatha; Tuiseal Ginideach Iolra.
 • Plenty of practice in Aural Comprehension (Past papers).
 • Link to a dropbox with Sample essays; Sample answers to Prose and Poetry questions and answers to past leaving cert comprehension questions.
 • Support and advise up to time of exam by phone, email or text.

N.B. Please note that there will be an English explanation with everything.

Back to course list

Online Leaving Cert Grinds for Mature Students

Online Leaving Cert Mature Student Grinds Course

(Must be over 18)

Price: €500
Price includes 20 online classes via ZOOM, access to a repository with study and learning material.
Covering Oral, aural, grammar, comprehension. Notes given for prose and poetry. Sample Essays given.

Course Content:

 • Sample questions and answers for oral exam including pictures.
 • Plenty of practice in reading and answering comprehensions from past leaving cert papers.
 • Study of grammar with emphasis on recognizing the grammar parts that come up in the comprehension e.g. Briathar Saor; Aidiacht Bhriathra; Ainm Briathra; Tuiseal Ginideach Uatha; Tuiseal Ginideach Iolra.
 • Plenty of practice in Aural Comprehension (Past papers).
 • Link to a dropbox with Sample essays; Sample answers to Prose and Poetry questions and answers to past leaving cert comprehension questions.
 • Support and advise up to time of exam by phone, email or text.

N.B. Please note that there will be an English explanation with everything..

€500 will be the cost for the 20 online classes and the full fee €500 must be paid on or before 25 September.

Back to course list

Online TEG Oral B1 Exam preparation for Prospective Applicant Teachers

(Primary and Secondary)

Topaicí:

 1. Mé Féin
 2. M’Áit Dhúchais
 3. Do Chuid Oideachais Bunscoile agus  Meánscoile.
 4. Múinteoirí a bhí agat.
 5. Do chúrsa Céime: An chúis gur roghnaigh tú an cúrsa sin  agus mar a chabhróidh sé leat don chúrsa máistreachta sa Mhúinteoireacht Bunscoile/Meánscoile.
 6. An fáth nach ndearna tú an B.Ed. nó an B.A.
 7. Aon taithí múinteoireachta atá agat.
 8. Obair Dheonach
 9. An fáth go bhfuil tú ag iarraidh a bheith i do mhúinteoir bunscoile nó meánscoile.
 10. Tréithe riachtanacha i gcomhair múinteoireacht.
 11. Aon obair dheonach a rinne tú nó a dhéanann tú.
 12. Am Saor / Caitheamh Aimsire/ Spóirt / Siopadóireacht etc.
 13. Léitheoireacht.
 14. An Teilifís.
 15. An Phictiúrlann.
 16. Taisteal/Laethanta Saoire.
 17. An Aimsir
 18. An Ghaeilge agus An Ghaeltacht
 19. An Cóibhid 19 Paindéim.
 20. An Choláiste is rogha leat agus an fáth
 21. Na Meáin Shóisialta.
 22. Ceisteanna.
 23. Pictiúir agus Rólphlé

Dates & Times:

Dates

 • September: 21, 28
 • October: 5, 12, 19, 26
 • November: 9, 16, 23, 30

Time: 6.30 – 8.30 p.m. Irish Time

Price

Cost: €250

Back to course list

Online SCG/OCG Grinds

Starting September 2022

Dates 2022/2023

SCG

OCG

September: 19, 26

September: 21, 28

October: 3, 10, 17, 24

October: 5, 12, 19, 26

November: 7, 14, 21, 28

November: 9, 16, 23, 30

January: 9, 16, 23, 30

January: 11, 18, 25

February: 6, 20, 27

February: 1, 8, 22

March:6, 13, 20

March: 1, 8, 15, 22

Price for course: €500 (20 classes)
Total fee must be paid online in advance.

Course Content:

 • Oral: 
  • Practice for oral exam
  • Pictures: (OCG)
 • Translation:
  •  All past Papers covered.
 • Grammar:
  • All parts of grammar will be covered.
  • All past papers with answers and everything explained in English.
 • Comprehension:
  • All past papers with answers and everything explained in English.
 • Aiste/Essay SCG:
  • Sample essays will be given
 • Letter/Litir OCG:
  • Letters from past papers written with English explanation.

In addition to the online classes:
Class material will be sent the day before the class.
Participants in the online lessons will have access to a droppbox with the following learning material:

 • Sample questions and answers plus recording for the oral exam.
 • Sample questions and answer plus recording for pictures from sample exam papers.
 • Aistriúchán / Translation Answers to the sample exam papers on the website.
 • Gramadach/ Grammar: All parts of the grammar will be covered. (Everything explained in English).
 • Léamhthuiscint/Comprehension : Answers to the sample exam papers on the website:  (with everything explained in English.
 • Aiste/Essay: Sample essays
 • Participants in the course may call, text or email any time with questions.
 • All Past Papers done and explained in both English and Irish will be available to participants.

Back to course list

Hibernia Interview Preparation Course

 • Preparation for interviews for principal and other teaching jobs
 • Preparation for interview for admission to postgraduate teaching courses

Please contact us for information on these services

Back to course list